Advies - Wel of niet vergoeden 9vHPV-vaccin (Gardasil 9®) tegen kanker door HPV-virus voor bepaalde vrouwen

Zorginstituut Nederland beoordeelt of het 9vHPV-vaccin (Gardasil 9®) vergoed kan worden. Dit vaccin beschermt tegen verschillende soorten kanker veroorzaakt door infecties met het humaan papillomavirus (HPV-virus). De aanvraag geldt voor vrouwen die zijn behandeld voor bepaalde voorstadia van baarmoederhalskanker. Een voorstadium van baarmoederhalskanker is een afwijking die nog geen kanker is, maar dat wel zou kunnen worden. Als wij positief adviseren en de minister ons advies overneemt, komt het 9vHPV-vaccin in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Alleen dan wordt dit vaccin vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. 

9vHPV-vaccin is in deze aanvraag bedoeld voor vrouwen na behandeling van voorstadia van baarmoederhalskanker

9vHPV is de werkzame stof. De merknaam is Gardasil 9®. Het vaccin is een injectie. Mensen vanaf 9 jaar krijgen het vaccin 2 keer toegediend. Mensen van ouder dan 15 jaar krijgen het vaccin 3 keer toegediend.

Het vaccin beschermt tegen ziekten veroorzaakt door infecties met verschillende typen van het HPV-virus:

  • voorstadia van kanker in de baarmoederhals, of kanker in de baarmoederhals, schaamlip, vagina en anus;
  • genitale wratten.

Het HPV-vaccin wordt al ingezet bij kinderen vanaf 9 jaar om bescherming te bieden tegen verschillende soorten kanker veroorzaakt door het HPV-virus. De fabrikant heeft de vergoeding aangevraagd voor vrouwen die zijn behandeld voor bepaalde voorstadia van baarmoederhalskanker. Deze voorstadia noemen we ook wel CIN 2-3. Deze vrouwen hebben dit vaccin niet eerder kunnen krijgen, omdat het voor hen op die leeftijd nog niet beschikbaar was. Deze vrouwen lopen een verhoogd risico dat zij opnieuw voorstadia van kanker ontwikkelen in de baarmoederhals, of dat zij kanker ontwikkelen in de baarmoederhals, schaamlip, vagina of anus. 

Uitleg over vergoeden van medicijnen

Het 9vHPV-vaccin is een extramuraal geneesmiddel. Extramuraal betekent: medicijnen voor thuisgebruik die u op recept van een arts bij de apotheek kunt halen. Ze worden alleen vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering als ze in het GVS staan. Het GVS heeft meerdere bijlagen. Kijk voor meer uitleg over het GVS en de bijlagen 1A, 1B en 2 op de pagina ‘Vergoeding van extramurale geneesmiddelen (GVS)’.

Hoe ontstaat het advies?

De beroepsgroep vraagt het Zorginstituut een beoordeling te doen. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij de beoordeling. De minister neemt de uiteindelijke beslissing om het vaccin wel of niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken. 

Meer informatie of vragen?

Hebt u vragen over dit advies? Mail uw vraag dan naar het Zorginstituut via warcg@zinl.nl

Planning

Planning tot aan publicatie advies
Stap in het proces Datum
Aanlevering dossier compleet 19 maart 2024
Start beoordeling dossier maart 2024
Eerste bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 13 mei 2024
Start technische consultatie 14-17 mei 2024
Tweede bespreking in de WAR 10 juni 2024
Publicatie advies juni 2024

Betrokken partijen

Registratiehouder

  • Merck Sharp & Dohme B.V. (MSD)

Beroepsgroep

  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Patiëntenvereniging

  • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
  • Olijf - Netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker
  • Patiëntenfederatie Nederland

Zorgverzekeraars

  • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)