Ontvangen aanvragen voor voorwaardelijke toelating geneesmiddelen

Op deze pagina staan de geneesmiddelen waarvoor een aanvraag is gedaan voor een voorwaardelijke toelating tot het basispakket.
Om in aanmerking te komen voor voorwaardelijke toelating, moet een registratiehouders van een geneesmiddel een aanvraag doen bij het Zorginstituut. Na een positief advies van het Zorginstituut en nadat de minister voor Medische Zorg met de registratiehouder een financieel arrangement heeft afgesproken, worden de voorwaarden vastgelegd in een convenant. Pas daarna besluit de minister defintitief of een geneesmiddel voor een bepaalde tijd voorwaardelijk wordt toegelaten tot het basispakket.

Ontvangen aanvragen

Op dit moment beoordeelt het Zorginstituut de volgende aanvragen:

Ataluren (Translarna®)

Natpar® (humaan parathyreoidhormoon injecties)

Entrectinib (Rozlytrek®)

Larotrectinib (Vitrakvi®)

Meer informatie over de procedure is te vinden op de pagina 'Voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals'.