Thema 2023: Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden

De subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’ stimuleert projecten die Samen beslissen realiseren door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze regeling van het Zorginstituut loopt tot 2025. De subsidieregeling richt zich elk jaar op een specifiek thema. In 2023 is dit Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden. Van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023 kan een aanvraag voor een projectsubsidie worden ingediend. Het Zorginstituut beoordeelt voor 1 juli 2023 alle volledige en op tijd ingediende subsidieaanvragen. 

Informatievideo Samen beslissen
Spreker: Uriëll Malanda, programmamanager Stimuleringsprogramma Samen Beslissen

Wilt u werk maken van 'Samen beslissen' maar mist u de financiering om een start te maken? Of misschien wilt u samen met uw patiënten leren hoe u gebruik kan maken van uitkomstinformatie om samen betere beslissingen te maken. Dan is misschien deze subsidieregeling 'Leren gebruiken van uitkomstinformatie' iets voor u. In deze video licht ik toe hoe u in aanmerking kunt komen voor deze subsidie. Ik zal achtereenvolgens u vertellen wat deze subsidieregeling inhoudt. Vervolgens vertel ik iets over het thema van dit jaar. En daarna de planning.

De subsidieregeling 'Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen' is er om te leren hoe je, met behulp van uitkomstinformatie, een betere beslissing kunt gaan maken. Maar niet alleen daarvoor. Hij is er ook om alle ervaren kennis en ervaringen in te zetten en ervan te leren. Deze opdracht wordt uitgevoerd door Zorginstituut Nederland in opdracht van het ministerie van VWS.

Elk jaar kiezen we een ander thema. Om er zo voor te zorgen dat 'Samen beslissen' steeds groter wordt en steeds meer wordt toegepast in Nederland. Zo dragen wij bij aan passende zorg. En als je denkt dat je project er alleen voor staat, dat is niet zo. Er zijn inmiddels al meer dan 50 projecten die bijdragen aan hun kennis. Een aantal van die projecten zijn zelfs al ingebed in hun eigen organisatie. Structureel ingebed, of al opgeschaald. Met alle kennis die zij hebben opgedaan en alle ervaringen, dragen wij bij aan het leren over hoe uitkomstinformatie kan bijdragen aan een goed gesprek aan het 'Samen beslissen'. Bent u benieuwd naar alle projecten die al uit deze regeling zijn voortgekomen? Ga dan naar deze link'

BEELDTEKST: platformuitkomstgerichtezorg.nl/stimuleringsprogramma.

Uit de praktijk weten we dat het ontbreken van financiën vaak een belemmering is om te starten met 'Samen beslissen' of het gebruiken van uitkomstinformatie. Als u in aanmerking wilt komen voor een project, dan hebben wij een financiering voor u. Dan moet uw project wel voldoen aan een aantal criteria. Ik noem de drie belangrijkste voor u op. Allereerst moet het project echt gaan over het 'Samen beslissen' in de praktijk. Ten tweede is het belangrijk dat het project persoonsgericht is. Daarmee bedoelen we dat de activiteiten in het project gaan om de doelen en de wensen van de patiënt. Maar ook dat je rekening houdt met de vaardigheden die ze hebben. Of ze de informatie die je ze geeft, of ze dat wel begrijpen. Of ze dat kunnen plaatsen. En als laatste is het de bedoeling dat er een goede samenwerking is tussen alle zorgverleners rondom die patiënt. Het gaat er dan ook om dat je informatie en kennis over 'Samen beslissen' vanuit bijvoorbeeld het ziekenhuis meeneemt naar de zorg dichtbij. Een compleet overzicht van waar uw projectvoorstel aan zou moeten voldoen, de criteria en voorwaarden, kunt u vinden op de website zorginstituutnederland.nl.

Dan neem ik u nog even mee naar de planning. Het Zorginstituut neemt alleen maar volledige en op tijd aangeleverde documenten in. Daarna gaan we die aanvragen beoordelen. We kijken dan natuurlijk naar de inhoud en de relevantie. Voldoet uw aanvraag aan alle criteria? Vervolgens kijken we naar de haalbaarheid. Is het mogelijk om alles wat u wilt gaan doen in twee jaar te stoppen? En lukt dat dan ook? We kijken natuurlijk ook naar de financiën. Voor het hele subsidiejaar hebben we 5 miljoen euro subsidie ter beschikking. En elk project mag maximaal 1 miljoen euro aanvragen. Verder kijken we ook naar de communicatie. Wij eisen namelijk van u dat u vanaf het begin af aan uw project ook uitdraagt, uw resultaten uitdraagt. En daarmee anderen aanzet om daarvan gebruik te maken.

Wilt u een aanvraag indienen? Alle informatie, documenten en veelgestelde vragen kunt u vinden op de website:zorginstituutnederland.nl.

BEELDTEKST: Logo Rijksoverheid, Zorginstituut Nederland. Heeft u nog vragen? Zorginstituutnederland.nl. Of mail ze dan naar: samenbeslissen2023@zinl.nl. Zorginstituut Nederland ©2023

Bijeenkomsten en doel van de subsidieregeling

In 2023 ondersteunen we met de subsidieregeling projecten die het leren gebruiken van uitkomstinformatie bevorderen bij Samen beslissen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Op donderdag 16 februari 2023 organiseerde het Zorginstituut online-verdiepingssessies bij de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’. Hierin behandelden we voor 3 thema’s verdiepende vragen die van belang zijn voor een goede aanvraag. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt:

Subsidieregeling Samen beslissen - Verslag verdiepingssessies 2023.

Criteria

Het Zorginstituut voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Voor het ontvangen van de subsidie geldt een aantal criteria. Zo moet het project gericht zijn op het in de praktijk leren gebruiken van uitkomstinformatie door patiënt en zorgverlener bij Samen beslissen. Daarbij moeten de wensen, doelen en individuele gezondheidsvaardigheden van de patiënt het uitgangspunt vormen. Alle criteria zijn te vinden in de subsidieregeling. Om de regeling goed te interpreteren is het handig om de toelichting erbij te houden.

Contact

Sinds de start van de subsidieregeling verzamelen wij alle relevante inhoudelijke vragen en antwoorden over de regeling. Staat uw vraag niet in het overzicht van veelgestelde vragen? Neem dan contact met ons op via: Samenbeslissen2023@zinl.nl.