Vergoeding Realtime Glucose Monitoring vanuit het basispakket: wanneer en voor wie?

Mensen met diabetes en een intensief insulineschema moeten zelf hun glucosewaarden regelen. Zij meten die waarden daarom minimaal 4 keer per dag. Heel lang was vingerprikken de enige manier om glucosewaarden te meten. De laatste jaren is sensortechnologie sterk in opkomst, zoals realtime Continue Glucose Monitoring (rt-CGM) of Flash Glucose Monitoring (FGM).

Kwaliteitscriteria

FGM kan worden vergoed uit de basisverzekering voor patiënten met diabetes type 1 en 2 met een intensieve insulinebehandeling. Rt-CGM kan voor 5 specifieke groepen patiënten met diabetes type 1 en 2 worden vergoed. Deze technologie zorgt dat zij hun bloedglucosewaarden stabieler kunnen houden. Dit verkleint de kans op hypoglykemieën (hypo's), hyperglykemieën (hypers) en andere complicaties.

Zorgverleners, koepelorganisatie de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), patiëntenvereniging Diabetesvereniging Nederland (DVN) en zorgverzekeraars hebben samen kwaliteitscriteria opgesteld. Op basis van deze criteria kunnen zorgverleners en patiënten samen bespreken of FGM of rt-CGM een effectief en passend hulpmiddel is.

Bewezen effectief

Op dit moment komen 5 groepen patiënten in aanmerking voor vergoeding van rt-CGM. Rt-CGM wordt, ondanks het gebruiksgemak, niet voor iedereen met diabetes type 1 en 2 vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt zorg alleen vergoed als deze bewezen effectief is. Zorg moet dus echt een verschil maken. Iemands gezondheid of kwaliteit van leven moet met rt-CGM aantoonbaar verbeteren. Op dit moment is er geen wetenschappelijk onderzoek van voldoende kwaliteit waarmee we kunnen vaststellen of dit ook voor andere (groepen) patiënten het geval is, naast de 5 groepen die rt-CGM al vergoed kunnen krijgen. Pas als zulk onderzoek beschikbaar is, kan het Zorginstituut adviseren over de vergoeding van rt-CGM uit het basispakket voor andere (groepen) patiënten.

Richtlijnen

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft in 2021 aanvullende richtlijnen gepubliceerd voor patiënten met diabetes type 1. Onder andere publiceerde de FMS de richtlijn 'Glucose zelfmanagement bij patiënten met diabetes mellitus (DM) type 1'. In deze richtlijn wordt een breder indicatiegebied beschreven voor rt-CGM dan de nu voor rt-CGM geldende 5 patiëntgroepen. Gezien de zeer beperkte wetenschappelijke onderbouwing van de richtlijnenmodule, verandert de huidige aanspraak vanuit de basisverzekering niet.

Vraag en antwoord: vergoeding van rt-CGM

Goede en toegankelijke zorg voor iedereen in Nederland

De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Het Zorginstituut werkt er namens de overheid aan dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan passende zorg en behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken. Zodat iedereen in Nederland ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.