Vernieuwende diabetes behandelmethode per 1 november in basispakket

Vanaf heden zit de Real-Time Continue Glucose Monitoring, ofwel RT-CGM, in de basisverzekering. Een mijlpaal voor een groep diabetespatiënten type 1 die voorheen de kosten zelf moesten betalen. Het resultaat is bereikt door De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en het College voor zorgverzekeringen (CVZ) die samen de kwaliteit van de diabeteszorg willen verbeteren.

Aantal diabetespatiënten uit de zorgen

De Real-Time Continue Glucose Monitoring wordt onder gecontroleerde omstandigheden vergoed voor een aantal specifieke groepen mensen met diabetes type 1; zeer jonge kinderen en vrouwen die zwanger zijn of een zwangerschapswens hebben. Voor deze grote groep mensen met diabetes is het heel belangrijk dat zij voortdurend inzicht hebben in hun bloedglucosewaarden. Het gaat hierbij met name om patiënten die hypo’s niet tijdig zien aankomen en last hebben van onverklaarbare sterk wisselende glucosewaarden. Met behulp van de RT-CGM kunnen mensen met diabetes nu zelf met een sensor continu hun bloedglucosewaarden in de gaten houden en zelf hun bloedsuiker bijstellen. Dit is van grote meerwaarde.

Vergoeding mijlpaal voor diabetespatiënten

De behandelmethode is voor een beperkte groep mensen met diabetes type 1 een zinvol en noodzakelijk apparaat en komt pas ter sprake wanneer alle andere behandelmethodes om de bloedglucose goed op peil te houden uitgeprobeerd zijn. Bert Kuipers van de Nederlandse Diabetes Federatie: “Als koepel van samenwerkende diabetesorganisaties vinden wij het heel belangrijk dat deze vergoeding van de RT-CGM in het basispakket er nu is.”

Zelfmotivatie en intensieve begeleiding

Het gebruik van de RT-CGM vraagt naast een goede motivatie en doorzettingsvermogen van de patiënt ook om een intensieve begeleiding van een ervaren diabetesteam in een gekwalificeerd diabetescentrum. Het diabetesteam bereidt de patiënt stap voor stap voor en begeleidt hem bij het gebruik van de RT-CGM. Om de RT-CGM gecontroleerd in de diabeteszorg in te voeren, formuleerde de NDF op basis van wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaring van een aantal experts een protocol. Deze vormt de basis voor de vergoeding.

Financiering via DBC

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft besloten om de RT-CGM per 1 november 2010 aan te merken als te verzekeren prestatie onder verwijzing naar het NDF protocol. De RT-CGM maakt geen deel meer uit van de standaard hulpmiddelenvergoeding maar van de medisch-specialistische zorg. Om die reden wordt RT-CGM gefinancierd uit de geneeskundige zorg, zoals medisch specialisten die plegen te bieden. De RT-CGM wordt ingevoegd in het DBC Inkoopboek. Dit betekent dat ieder diabetescentrum met zijn verzekeraar kan onderhandelen over gebruik van de RT-CGM onder verwijzing naar de NDF criteria. Omdat de diabetescentra tot 1 november nog niet in de gelegenheid zijn geweest om over RT-CGM afspraken te maken met zorgverzekeraars zal voor de daadwerkelijke financiering van RT-CGM nog wel enige tijd nodig zijn.

Over de Nederlandse Diabetes Federatie

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is de koepel van organisaties gericht op de zorg voor mensen met diabetes. Zij verenigt zorgverleners, wetenschappers en mensen met diabetes. De NDF bevordert doeltreffend beleid om diabetes te voorkomen (preventie), optimale zorg te verwezenlijken voor iedereen met diabetes (zorg) én kennis en actuele inzichten op gebied van diabeteszorg en -preventie breed beschikbaar en toepasbaar te maken (kennis).

Over het College voor zorgverzekeringen (CVZ)

Het College voor zorgverzekeringen is zowel een advies- als uitvoeringsorganisatie voor de wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zvw en de AWBZ. Het CVZ heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit aandeel levert het CVZ door het uitvoeren van drie kerntaken: adviseren over de inhoud van het basispakket, verdelen van premiegeld onder zorgverzekeraars en uitvoeren van verzekeringstaken voor mensen die buiten het zorgverzekeringssysteem dreigen te vallen.