GVS-advies semaglutide (Wegovy®) bij de behandeling van obesitas

Het Zorginstituut beoordeelt of semaglutide (Wegovy®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dit geneesmiddel kan worden toegepast bij de behandeling van bepaalde patiënten met obesitas. Dit is de medische term voor (ernstig) overgewicht. 

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Semaglutide (Wegovy®) wordt gebruikt voor gewichtsbeheersing bij volwassenen met obesitas. Deze patiënten krijgen het middel als aanvulling op een caloriebeperkt dieet en meer lichamelijke beweging. De registratiehouder vraagt vergoeding aan voor patiënten met een bepaalde body mass index (BMI). Dat is de verhouding tussen de lengte en het gewicht van een lichaam. Het gaat om mensen met:

 • obesitas en een BMI van 30 kg/m² of meer; of
 • overgewicht en een BMI van 27 tot 30 kg/m² , met daarbij 1 of meer aandoeningen die met gewicht samenhangen, zoals diabetes type 2, dislipidemie of gereguleerde hypertensie.

De werkzame stof semaglutide is al opgenomen in het GVS op bijlage 1A als behandeling voor diabetes type 2. De registratiehouder vraagt in de huidige beoordeling om uitbreiding van de nadere voorwaarden aan.

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Semaglutide kan thuis door de patiënt zelf worden toegepast. Het Zorginstituut en VWS hebben besloten dat semaglutide als extramuraal geneesmiddel moet worden aangemerkt. Extramurale geneesmiddelen zijn medicijnen voor thuisgebruik die op recept van een arts verkrijgbaar zijn bij de apotheek. Ze worden alleen vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering als ze in het GVS staan. 

Kijk voor meer uitleg over het GVS en de bijlagen 1A, 1B en 2 op de pagina Vergoeding van extramurale geneesmiddelen (GVS).

Beoordeling Zorginstituut en besluit minister

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij de beoordeling. De uiteindelijke beslissing over het wel of niet opnemen van het medicijn in het basispakket ligt bij de minister van VWS. De minister neemt de uiteindelijke beslissing om het medicijn wel of niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken.

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

 • Hoe ernstig is de ziekte?
 • Hoe goed werkt het medicijn?
 • Bij welke groep patiënten?
 • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u een e-mail sturen naar:

Marijke de Vries
E-mail: warcg@zinl.nl 

Planning

Planning tot aan publicatie advies
Stap in het proces Datum
Start dossier juli 2023
Eerste bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 9 oktober 2023
Start technische consultatie 10–13 oktober 2023
Tweede bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 11 maart 2024
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) 5 april 2024
Publicatie advies april 2024

Betrokken partijen

 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Internisten Verenging (NIV) 
 • Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)
 • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)