Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel

Het rapport beschrijft de uitkomsten van de systematische analyse van het zorggebied 'Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel’. Het doel van de screeningsfase is om onderwerpen te vinden die kansen bieden om de zorg te verbeteren. De screeningsfase van dit project heeft uitgewezen dat er aanwijzingen zijn voor mogelijke verbetering in het zorgtraject reumatoïde artritis.

Geselecteerd zorgtraject RA

Het zorgtraject reumatoïde artritis (RA) is geselecteerd voor verder onderzoek in de verdiepingsfase. RA is een aandoening van grote omvang en met hoge ziektelast. In Nederland waren er in 2017 ongeveer 250.000 mensen met RA bekend bij de huisarts. Bij de reumatoloog waren dat ongeveer 90.000 mensen.

Uit de gesprekken met de verschillende partijen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met RA is naar voren gekomen, dat de zorg nog beter kan op het vlak van:

  • het tijdig herkennen van RA in de eerste lijn en de doorverwijzing naar de tweede lijn;
  • het meer betrekken van patiënten bij hun behandeling en de keuzes daarin;
  • betere implementatie van cardiovasculair risicomanagement (CVRM) om de kans op hart- en vaatziekten te verlagen;
  • inzet en dosisoptimalisatie van dure geneesmiddelen.

Zinnige Zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiënt en de zorg die deze nodig heeft, staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiënten verbeteren en onnodige kosten vermijden.

De volgende stap: verdiepingsfase

In de verdiepingsfase onderzoeken we samen met de betrokken partijen de aanwijzingen voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met RA . Het doel is om tot concrete afspraken te komen voor verbetering van de patiëntgerichtheid, effectiviteit en doelmatigheid van zorg in het zorgtraject reumatoïde artritis.