Zinnige Zorg - RIVM-rapport Epidemiologische data van ziekten van het botspierstelsel en bindweefsel

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft het RIVM voor 10 aandoeningen aan het bewegingsapparaat op een rij gezet hoe vaak ze voorkomen in Nederland. Daarnaast is beschreven hoe vaak mensen met deze aandoeningen een beroep doen op de zorg en wat de kosten daarvan zijn - nu (2017) en in de toekomst (2030).

Uitkomsten onderzoek

Door de vergrijzing stijgt tussen 2017 en 2030 vooral het aantal mensen met ouderdomsziekten, zoals artrose en jicht. In 2017 hadden bijna 480.000 mensen in Nederland jicht. Dit aantal zal tot 2030 met 22 procent stijgen naar 580.000.

Ook zullen door de vergrijzing meer mensen vanwege aandoeningen aan het bewegingsapparaat gebruikmaken van de zorg. Het aantal mensen dat in 2017 de medisch specialist en het ziekenhuis bezocht voor reumatoïde artritis is met bijna 90.000 hoger dan de andere aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Door de vergrijzing zal dit aantal verder stijgen naar 102.000 mensen (13,9% stijging).

Het zorggebruik voor sommige andere aandoeningen stijgt veel minder. Zo neemt het aantal bezoekers met een veelvoorkomende schouderaandoening (schoudersyndroom) aan het ziekenhuis en de medisch specialist toe met 4,1% van 83.800 in 2017 naar 87.300 in 2030. Deze kleine stijging komt vooral doordat niet de ouderen, maar mensen van middelbare leeftijd het schoudersyndroom hebben. De totale groep mensen van middelbare leeftijd blijft de komende jaren ongeveer even groot.

Door de vergrijzing stijgen de kosten van de zorg voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Zo stijgen de kosten voor ziekenhuiszorg en medisch specialist voor jicht met 24,2%, van € 14,2 miljoen in 2017 naar € 17,6 miljoen in 2030.

Zinnige Zorg voor mensen met ziekten van botspierstelsel en bindweefsel

Dit overzicht is een achtergrondrapport bij de screeningsfase van het Zinnige Zorg-project 'Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel'. In het programma Zinnige Zorg brengt het Zorginstituut samen met patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorginstellingen en zorgverzekeraars in beeld, hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed kan worden verbeterd vanuit het perspectief van de patiënt.