Zorg bij reumatoïde artritis nader onderzocht in Zinnige Zorg-project

De zorg voor mensen met reumatoïde artritis kan mogelijk nog beter. Dit blijkt uit het Zinnige Zorg-rapport ‘Systematische analyse Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel’ van Zorginstituut Nederland. Samen met patiëntenorganisaties en zorgprofessionals heeft het Zorginstituut dit zorgtraject geselecteerd voor nader onderzoek.

De foto toont een arts die de pols van een patiënt onderzoekt
Beeld: ©Hollandse Hoogte/ANP

Aandoening van grote omvang en met hoge ziektelast

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische auto-immuunziekte. Dat is een ziekte waarbij het afweersysteem zich tegen het eigen lichaam keert. In Nederland waren er in 2017 ongeveer 250.000 mensen met RA bekend bij de huisarts; bij de reumatoloog waren dat circa 90.000 mensen. RA tast vooral gewrichten aan. Kenmerkend zijn ontstekingen rond gewrichten, zoals polsen en gewrichten ter hoogte van de vingerbasis. De ontstekingen kunnen leiden tot aantasting van gewrichtsstructuren. Ook kan RA zich buiten de gewrichten manifesteren, bijvoorbeeld in hart en longen.

Snellere diagnose en effectievere behandeling lijken mogelijk

Bij RA geldt dat hoe eerder de behandeling start, hoe gunstiger het verloop van de ziekte kan zijn. Tijdens het screeningsproces zijn aanwijzingen gevonden dat de herkenning van RA in de eerste lijn en de doorverwijzing naar de tweede lijn mogelijk beter kunnen. Ook de behandeling van RA lijkt verbetermogelijkheden te bieden. Er zijn aanwijzingen dat patiënten meer betrokken kunnen worden bij hun behandeling en de keuzes die daarin kunnen worden gemaakt. Verder zijn er vermoedens dat de implementatie van cardiovasculair risicomanagement (CVRM) kan worden verbeterd. CVRM is van belang omdat het de door RA toegenomen kans op hart- en vaatziekten kan verlagen. Hiernaast zijn er aanwijzingen dat de inzet van dure geneesmiddelen mogelijk verminderd kan worden. Het optimaliseren van de dosering kan voor patiënten tot minder bijwerkingen leiden. Ook kan dat een kostenbesparing opleveren.

Nader onderzoek naar verbeteringen

Samen met de betrokken partijen gaat het Zorginstituut de aanwijzingen voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met RA verder onderzoeken in de verdiepingsfase van het Zinnige Zorg-project. De uitkomsten daarvan zijn concrete verbeterafspraken.

Zinnige Zorg

De verbeterafspraken over de zorg bij RA maken deel uit van het programma Zinnige Zorg. In dit programma brengt het Zorginstituut samen met patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorginstellingen en zorgverzekeraars in beeld hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed kan worden verbeterd. In elk Zinnige Zorg-project nemen we een zorggebied vanuit het perspectief van de patiënt onder de loep, vanaf het moment dat de aandoening ontstaat tot en met de nazorg.