Zinnige Zorg screeningrapport - Systematische Analyse 'Ziekten van het ademhalingsstelsel'

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland de zorg bij 'Ziekten van het ademhalingsstelsel' doorgelicht. Met als doel om te komen tot een selectie van onderwerpen voor nadere verdieping. Dit zijn onderwerpen met een mogelijk verbeterpotentieel voor de kwaliteit en doelmatigheid van zorg door meer gepast gebruik van zorg. Er zijn 3 onderwerpen voor verdieping geselecteerd.

Verdiepingsfase

De geselecteerde verdiepingsonderwerpen binnen 'Ziekten van het ademhalingsstelsel' zijn:

  • Astma,
  • COPD en
  • OSAS.

Systematische analyse heeft uitgewezen dat er binnen deze 3 zorgtrajecten ruimte voor verbetering is én dat met deze aandoeningen zowel een groot aantal patiënten is gemoeid als een groot volume aan zorg.