Generiek kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan'

Een brede groep partijen uit de langdurige zorg heeft op 30 november 2023 het 'Generiek kompas - Samen werken aan kwaliteit van bestaan' aangeboden bij Zorginstituut Nederland voor opname in het Register. Het Generiek kompas legt een goede basis voor zorg aan mensen met een brede ondersteuningsvraag in de verschillende domeinen (zorg en sociaal domein). Maar een implementatieplan ontbreekt nog. Dit is een formele eis voor opname in het Register. Daarom heeft het Zorginstituut het Generiek kompas nog niet ingeschreven in het Register.

Toetsing kompas en conclusie Zorginstituut

Het Generiek kompas biedt ruimte om op een andere manier naar kwaliteit te kijken en de zorg en ondersteuning rond de cliënt te organiseren en vorm te geven. Voor patiënten, cliënten en hun naasten moet het kompas een duidelijke leidraad zijn. Zodat zij weten wat zij nodig hebben en wat zij van zorg en ondersteuning mogen verwachten. Het Zorginstituut heeft het Generiek kompas getoetst aan de hand van het Toetsingskader 3.0. Maar omdat een implementatieplan ontbreekt, wordt het Generiek kompas nog niet opgenomen in het Register.

Vervolgstappen implementatieplan

Omdat op dit moment een implementatieplan ontbreekt, heeft het Zorginstituut besloten om doorzettingsmacht in te zetten. De Raad van Bestuur heeft de Kwaliteitsraad gevraagd om het ontbrekende implementatieplan en de doorontwikkelagenda op te leveren. Daarbij zal de samenwerking worden gezocht met de organisaties die het Generiek kompas hebben opgesteld. Het uitgangspunt is het Generiek kompas zoals dit is aangeboden.