Brief van Zorginstituut over aanbieding Generiek kompas

In deze brief aan betrokken partijen en mevr. Bouwmeester, onafhankelijk voorzitter proces Generiek kompas, reageert Zorginstituut Nederland op de ontvangst van het Generiek kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan'. Dit is op 30 november 2023 aangeboden voor opname in het Register.

Toetsing van het Generiek kompas en conclusie Zorginstituut

Het Zorginstituut heeft het Generiek kompas getoetst aan de hand van het Toetsingskader 3.0. Het Generiek kompas legt een goede basis voor zorg aan mensen met een brede ondersteuningsvraag in de verschillende domeinen (zorg en sociaal domein). Maar een implementatieplan ontbreekt nog. Dit is een formele eis voor opname in het Register. Daarom kan het Zorginstituut het Generiek kompas nog niet inschrijven in het Register.

Vervolgstappen implementatieplan

Omdat op dit moment een implementatieplan ontbreekt, heeft het Zorginstituut besloten om doorzettingsmacht in te zetten. Daarom heeft de Raad van Bestuur de Kwaliteitsraad gevraagd om het ontbrekende implementatieplan en de doorontwikkelagenda op te leveren. Daarbij zal de samenwerking worden gezocht met de organisaties die het Generiek kompas hebben opgesteld. Het uitgangspunt is het Generiek kompas zoals dit is aangeboden.