ACP-advies omschrijving aanspraak fysiotherapie

ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over de inrichting van de aanspraak fysiotherapie. De commissie heeft in haar vergadering van 11 maart 2022 gesproken over de vraag of het op korte termijn (per 1 januari 2023) mogelijk is om de huidige aanspraak fysiotherapie op een andere manier in te richten, waardoor de toegankelijkheid, doelmatigheid en uitvoerbaarheid beter in balans zijn. Er is door partijen niet van de gelegenheid gebruikgemaakt om in te spreken.

Advies van de ACP aan het Zorginstituut

De commissie sluit zich aan bij het voorstel van het Zorginstituut om pas op de plaats te maken en geen wijzigingen door te voeren in de aanspraak per 1 januari 2023. Het volledige advies van de ACP is te lezen in het document dat u op deze pagina kunt downloaden.