Pakketadvies sluisgeneesmiddel isatuximab (Sarclisa®)

Het Zorginstituut heeft beoordeeld of het sluisgeneesmiddel isatuximab (Sarclisa®) in combinatie met carfilzomib en dexamethason onder voorwaarden opgenomen kan worden in het basispakket. Sarclisa® is bedoeld voor de behandeling van volwassenen met multipel myeloom (MM), een kwaadaardige aandoening van het beenmerg. Het advies is om isatuximab in combinatie met carfilzomib en dexamethason tijdelijk op te nemen in het basispakket onder voorwaarden en na scherpe prijsonderhandeling.

Update maart 2022: start pilot 

Het Zorginstituut is gestart met een pilot om een alternatieve, indicatiebrede aanpak voor de beoordeling van geneesmiddelen voor MM uit te werken. Deze aanpak is gericht op het beoordelen van een reeks behandelingen met verschillende geneesmiddelen of met combinaties van geneesmiddelen. Belangrijk daarbij is om te bepalen welke volgorde van opeenvolgende behandelingen het meest (kosten)effectief is en waarde toevoegt voor de patiënt. De pilot is het vervolg op het advies van 11 februari 2021 en het advies van 25 mei 2021 op deze pagina. De minister heeft inmiddels ook besloten om het medicijn lenalidomide op te nemen in het basispakket. Voor de andere MM-medicijnen onderhandelt de minister van VWS nog over de prijs.

Pilot geneesmiddelen voor de behandeling van multipel myeloom.

Isatuximab bij multipel myeloom (ziekte van Kahler)

Isatuximab in combinatie met carfilzomib en dexamethason wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met multipel myeloom (MM) die tenminste een eerdere therapie hebben gehad. MM wordt ook wel de ziekte van Kahler genoemd. Hierbij is sprake van ongecontroleerde deling van kwaadaardige plasmacellen (witte bloedcellen die antistoffen maken) in het beenmerg. Beenmerg is weefsel in de botten. 

Isatuximab (Sarclisa®) is door de minister in de zogenaamde pakketsluis geplaatst. Nieuwe geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt (intramurale geneesmiddelen), worden meestal zonder bijzondere (prijs)afspraken toegelaten tot het basispakket. De minister voor Medische Zorg kan besluiten om nieuwe middelen, vanwege de hoge prijs, toch tijdelijk uit het basispakket te houden. In de tussentijd kan het Zorginstituut een advies uitbrengen over wel of geen opname in het basispakket. 

Voorlopig pakketadvies

In vervolg op het pakketadvies multipel myeloom dat wij op 11 februari 2021 aan de minister uitbrachten, adviseren wij isatuximab in combinatie met carfilzomib en dexamethason, onder voorwaarden en na scherpe prijsonderhandeling, tijdelijk op te nemen in het basispakket. Dit in afwachting van een definitieve aanpak en advies vanuit de pilot voor een ziektebrede beoordeling met behulp van een taakgroep multipel myeloom.