Oratie Diana Delnoij “Samen beslissen: via uitkomstinformatie naar patiëntgerichte zorg?”

Op vrijdag 11 oktober spreekt prof. dr. Diana Delnoij haar rede uit nadat zij vorig jaar de leerstoel ‘Sturing op kwaliteit en doelmatigheid in de zorg’ aanvaarde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Delnoij werkt bij het Zorginstituut als afdelingshoofd Ontwikkeling, Wetenschap & Internationale Zaken en doet als hoogleraar onderzoek naar de rol van het Zorginstituut in het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg, in het bijzonder naar de inbreng van burgers en patiënten. In haar oratie gaat Delnoij onder meer in op de hoge verwachtingen die er leven over ‘samen beslissen’ op basis van informatie over uitkomsten van behandelingen.

Op de foto is Diana Delnoij te zien. Ze draagt een donkergrijs pak en een rode blouse. Ze heeft kort blond haar en kijkt lachend in de camera.

Sturing op kwaliteit en doelmatigheid in de zorg

De bijzondere leerstoel is ingesteld door het Zorginstituut omdat kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg de kern vormen van onze missie. De aanstelling van Delnoij in Rotterdam is voor 4 jaar, waarvan nog ongeveer 2,5 jaar resteert. In haar onderzoek zal ze in ieder geval meer licht laten schijnen op het gesprek in de spreekkamer en hoe uitkomstinformatie gebruikt kan worden om te komen tot betere keuzes voor de patiënt. Een ander doel is om haar collega’s van het Zorginstituut goed samen te laten werken met onderzoekers van buiten. Juist het pakketbeheer en het bevorderen van de kwaliteit van de zorg is wetenschappelijke onderbouwing van groot belang. “Ik wens daarbij dat onderzoekers niet hoeven kiezen. Dat ze deels voor het Zorginstituut werken en daarnaast onderzoek kunnen doen. De combinatie van onderzoek en beleid heeft in mijn ogen een grote meerwaarde. Het geeft je de kans om geleerde lessen direct in de praktijk te brengen en om relevant onderzoek te doen”, zegt Delnoij hierover.

Uitkomstinformatie

Voor haar aanstelling in Rotterdam was Delnoij 10 jaar hoogleraar in Tilburg. Daar deed ze zelf onderzoek en begeleidde ze promovendi die onderzoek deden naar transparantie in de zorg. “Uit dat onderzoek kwam onder meer naar voren dat voor patiënten het objectieve resultaat van een behandeling belangrijk is, maar dat ook andere factoren zwaar wegen. Zoals kenmerken van het proces en de relatie tussen de patiënt en de behandelaar. Zaken als aandacht, de manier van communiceren en respect. Dat zijn niet direct uitkomsten, maar voor de beleving van de patiënt zijn ze essentieel.”

Symposium: Value-Based Health Care en betaalbare zorg

Voorafgaand aan haar oratie organiseert de Erasmus School of Health Policy & Management samen met het Zorginstituut het symposium: Value-Based Health Care en betaalbare zorg: (hoe) leidt uitkomstgerichte zorg in Nederland tot meer waarde voor de burger? De belofte van Value-Based Health Care is dat het deze gescheiden werelden dichter bij elkaar kan brengen. De opbrengsten van behandelingen worden immers afgewogen tegen de kosten van zorg in de gehele keten. Voor het Zorginstituut is Value-Based Health Care daarmee een waardevolle aanvulling op ‘klassiek’ pakketbeheer. Betere uitkomsten en betaalbare zorg, dat raakt de kern van de missie van het Zorginstituut. Value-Based Health Care heeft daarmee de aandacht voor patiëntrelevante uitkomsten van zorg vergroot.