Speech Sjaak Wijma: Wat betekent VBHC voor de kwaliteit- en pakkettaken van het Zorginstituut?

Op 11 oktober 2019 vond het symposium 'Value-Based Health Care (VHBC) en betaalbare zorg: (hoe) leidt uitkomstgerichte zorg in Nederland tot meer waarde voor de burger?' plaats. Tijdens dit symposium sprak Sjaak Wijma zijn speech 'Wat betekent VBHC voor de kwaliteit- en pakkettaken van het Zorginstituut?'uit.

Na het symposium sprak Diana Delnoij haar rede 'Samen beslissen: Via uitkomstinformatie naar patiëntgerichte zorg' uit bij de aanvaarding van de leerstoel ‘Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg’ aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM).