Oratie Diana Delnoij - Samen beslissen: Via uitkomstinformatie naar patiëntgerichte zorg?

Op 11 oktober sprak Diana Delnoij haar rede 'Samen beslissen: Via uitkomstinformatie naar patiëntgerichte zorg' uit bij de aanvaarding van de leerstoel ‘Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg’ aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM).