17 februari Verdiepingssessies subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

Na inschrijving ontvangt u een Webex-link voor deelname.

Tijden
09:45 - 10:45 uur: Planning en financiën
11:00 - 12:00 uur: Netwerken, verbinden en opschalen
13:00 - 14:00 uur: Kennis en ervaring uit eerdere jaren
14:15 - 15:15 uur: Datamanagement en ICT

Verdiepingssessies

Op donderdag 17 februari 2022 organiseert het Zorginstituut online-verdiepingssessies bij de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’. Hierin behandelen we voor 4 thema’s verdiepende vragen die van belang zijn voor een goede aanvraag.

Toelichting programma

1. Planning en financiën

In het aanvraagformulier wordt gevraagd een begroting op te maken, die correspondeert met een activiteitenplanning. In deze sessie gaan we in op het opstellen van een begroting en een activiteitenplanning.  

2. Netwerken, verbinden en opschalen

In de subsidieregeling wordt belang gehecht aan structurele inbedding en opschaling van Samen beslissen (in de organisatie, regio en landelijk). In deze sessie gaan we in hoe via samenwerking met verschillende partners – zoals zorgverleners, patiëntenverenigingen en verzekeraars – inbedding en opschaling tot stand kunnen komen. Aan de hand van 6 principes bespreken we hoe actie opgenomen en meegenomen kan worden bij het schrijven van een projectplan.

3. Kennis en ervaring uit eerdere jaren

In deze sessie spreekt een aantal projectleiders van projecten uit voorgaande subsidiejaren. Zij vertellen over hun ervaringen en geven tips voor het schrijven van de aanvraag. Meer voorbeelden van projecten kunt u bekijken op het platform Uitkomstgerichte Zorg.

4. Datamanagement en ICT

Het datamanagementplan is een verplicht onderdeel van de aanvraag. In deze sessie bespreken we het doel van dit plan en hoe u dit kunt opstellen. Daarnaast besteden we aandacht aan geleerde lessen uit eerder gesubsidieerde projecten.

Thema 2022: Samen beslissen met kinderen

In 2022 ondersteunt de subsidieregeling projecten die het gebruik bevorderen van uitkomstinformatie voor Samen beslissen door zorgverleners en kinderen. En natuurlijk ook door ouders of verzorgers van kinderen. Het jaarthema ‘Samen beslissen met kinderen’ richt zich op kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Een aanvraag indienen is mogelijk tot 31 maart 2022 23:59 uur.

De regeling is bedoeld voor netwerken die starten vanuit de eerste lijn, met het doel om kennis en ervaring over uitkomstgerichte zorg die is opgedaan in de tweede of derde lijn te delen met de eerste lijn en daar verder te verbreiden. Op de website van het Zorginstituut vindt u meer informatie over het thema. U kunt daar ook de aanvraagdocumentatie en veelgestelde vragen bekijken.

Uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen beslissen’ stimuleert het gebruik van uitkomstinformatie door patiënten en zorgprofessionals in de praktijk. Zodat ze samen kunnen beslissen over de best passende zorg. Het Zorginstituut verstrekt hiervoor subsidies in jaarlijkse aanvraagrondes met een specifiek thema.

Vragen over de verdiepingssessies?

Mail eventuele vragen alvast naar: samenbeslissen2022@zinl.nl.

Inschrijven

Via de groene knop kunt u zich opgeven voor 1 of meerdere sessies. Doe dit uiterlijk maandag 14 februari, dan ontvangt u tijdig de link naar de juiste bijeenkomst(en).

We kijken uit naar uw deelname op 17 februari a.s.