Subsidieregeling: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’ bestaat uit 5 jaargangen (2021-2025). Per jaargang is € 5 miljoen beschikbaar. Een project kan maximaal € 1 miljoen toegekend krijgen. Met deze regeling stimuleert het Zorginstituut het goede gesprek tussen zorgvragers en zorgverleners. Vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 is de aanvraagronde voor 2022 geopend.

Doel van de subsidieregeling

Het doel van de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’ is dat mensen op basis van uitkomstinformatie zelf kunnen meebeslissen over welke zorg het beste bij hen past. De regeling is bedoeld voor zorgnetwerken die starten vanuit de eerste lijn, met het doel om kennis en ervaring over uitkomstgerichte zorg die is opgedaan in de tweede of derde lijn te delen met de eerste lijn en daar verder te verbreden. 

In 2022 ondersteunen we met de subsidieregeling projecten die het gebruik bevorderen van uitkomstinformatie voor Samen beslissen door zorgverleners met kinderen. En natuurlijk ook door ouders of verzorgers van kinderen. Op de pagina 'Thema 2022: Samen beslissen met kinderen' vindt u meer informatie over dit thema en de aanvraagprocedure.

Over de subsidieregeling en rol Zorginstituut

Het Zorginstituut voert de subsidieregeling uit in nauw overleg met het ministerie van VWS. Het Zorginstituut levert een actieve en krachtige bijdrage aan het op gang brengen en houden van de beweging van Samen beslissen. We vervullen een rol als aanjager, verbinder, facilitator en meedenker. Tegelijkertijd zorgen we ervoor een goede subsidieverstrekker te zijn door het beschikbare subsidiegeld doelmatig en rechtmatig te besteden.

Aan elk project wordt een projectbegeleider gekoppeld vanuit het Zorginstituut. De projectbegeleider functioneert als een scharnier tussen de projecten en het Zorginstituut. 

De subsidieregeling 'Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen' is het vervolg op de succesvolle subsidieregeling ‘Transparantie over de kwaliteit van de zorg’. Deze liep van 2016-2020. De regeling sluit aan bij het programma ‘Uitkomstgerichte zorg’ van het ministerie van VWS. 

Verbeteren toegankelijkheid en kwaliteit van zorg

Tussen 2016 en eind 2019 en sinds september 2021 zijn al meer dan 54 projecten gestart waarbij patiëntenorganisaties en zorgverleners nauw samenwerken bij de ontwikkeling en het gebruik van uitkomstinformatie bij Samen beslissen. Al deze projecten hebben subsidie ontvangen van Zorginstituut Nederland (via de regeling ‘Transparantie over de kwaliteit van Zorg’ of ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen beslissen'), met als doel actief de ontwikkeling, inzet en het gebruik van uitkomstinformatie bij Samen beslissen te bevorderen. Daarmee verbeteren we samen de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg.