Thema 2022: Samen beslissen met kinderen

De subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’ is een stimulans voor projecten die Samen beslissen realiseren door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze regeling van het Zorginstituut loopt tot 2025 en is het vervolg op de succesvolle subsidieregeling ‘Transparantie over de kwaliteit van de zorg’. De subsidieregeling richt zich elk jaar op een specifiek thema. In 2022 is dit Samen beslissen met kinderen.

Thema 2022: Samen beslissen met kinderen

In 2022 ondersteunen we met de subsidieregeling projecten die het leren gebruiken van uitkomstinformatie bevorderen bij Samen beslissen met kinderen. Kinderen worden onvoldoende gehoord en betrokken bij beslissingen die gaan over hun zorg. Dit blijkt uit recent rapport van de Kinderombudsman. Vaak is er geen speciale aandacht voor kinderen, terwijl het wel een kwetsbare doelgroep is. Zij moeten anders worden benaderd dan volwassenen. Kinderen zijn geen kleine volwassenen.

Rapport Kinderombudsman Mijn zorg, mijn zaak.

Uitkomstinformatie gaat over de resultaten van de behandeling. Als die informatie wordt vastgelegd, kan die zorgvragers en zorgverleners helpen bij het kiezen of achterwege laten van een behandeling. Uitkomstinformatie helpt bij het leveren van persoonsgerichte zorg. Daaronder verstaan we zorg waarin de wensen en doelen van de zorgvrager centraal staan. Uitgangspunt is dat het kind in zijn specifieke situatie goed wordt betrokken bij beslissingen over zijn zorg, daadwerkelijk baat heeft bij behandeling en dat die helpt om de gestelde doelen te realiseren.

Consultatiebijeenkomst jaargang 2022

Op 1 en 2 november organiseert het Zorginstituut een online consultatiebijeenkomst voor jaargang 2022 van de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen beslissen’. Hierin gaan we graag met u in gesprek over het inhoudelijke thema ‘Samen beslissen met kinderen’ voor het jaar 2022. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te denken over de plannen voor de subsidieregeling. U kunt zich opgeven voor 1 of 2 november via onze website.

Aanmelden consultatiebijeenkomst subsidieregeling op 1 november.
Aanmelden consultatiebijeenkomst subsidieregeling op 2 november.

Persoonsgerichte zorg en verbinding eerste, tweede en derde lijn

In de regeling van 2022 ligt het accent op persoonsgerichte zorg. Hiermee wil het Zorginstituut benadrukken dat in de besluitvorming niet alleen medische doelen, zoals genezing, belangrijk zijn. Persoonlijke doelen en kwaliteit van leven spelen ook een rol. Bijvoorbeeld dat iemand zo lang mogelijk zelfstandig kan functioneren en eigen regie behoudt. Soms kan kiezen voor minder optimaal of niet behandelen dan een beter passende keuze zijn.

Een ander accent in de regeling van 2022 is dat projecten een verbinding moeten leggen tussen de eerste en tweede lijn. 

Gesubsidieerde projecten geven impuls aan de beweging van Samen beslissen en aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie daarin. Projecten duren maximaal 2 jaar. Daarna worden de activiteiten op eigen kracht door de deelnemende organisaties voortgezet (structurele inbedding).