Testimonial Tommie Niessen - Wijkverpleegkundige

Tommie Niessen is wijkverpleegkundige. Hij vraagt zich af: "We kunnen steeds meer in de zorg, maar mogen mensen nog wel doodgaan? Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor palliatieve en terminale zorg. Goede zorg gaat niet alleen over kwaliteit van leven. Maar ook over een goede kwaliteit van sterven." Zo kijkt hij naar de zorg van morgen.

Spreker: Tommie Niessen, verpleegkundige

TOMMIE NIESSEN: Zorg gaat over leven, maar ook over een goede dood.

We kunnen steeds meer in de zorg. Dat is natuurlijk heel erg mooi. Maar er zit ook een keerzijde aan. Mogen mensen nog wel doodgaan?

Als verpleegkundige in de wijk en in een hospice heb ik heel veel mensen en hun naasten mogen begeleiden bij het overlijdensproces.

In een hospice is er ontzettend veel kennis over palliatieve en terminale zorg. In de wijkzorg ontbreekt deze kennis helaas nog wel eens. En dat is zonde. Want hierdoor moeten mensen soms onnodig lijden.

Als ik het voor het zeggen zou hebben zou er veel meer aandacht moeten zijn tijdens de opleiding van artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en allerlei andere zorgverleners op het gebied van palliatieve zorg en terminale zorg.

Goede zorg gaat niet alleen over kwaliteit van leven. Maar ook over een goede kwaliteit van sterven, met zo min mogelijk lijden.

BEELD: Logo Zorginstituut Nederland
BEELDTEKST: Hoe zie jij de Zorg van Morgen? #dezorgvanmorgen