Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst implementatiefase Diepe veneuze trombose en longembolie

Op 18 april 2023 vond de voortgangsbijeenkomst plaats van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-project 'Diepe veneuze trombose en longembolie'. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Doel van de bijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst was om met alle betrokken partijen de voortgang te bekijken van het realiseren van de verbeteracties uit het 'Verbetersignalement Diepe veneuze trombose en longembolie'. Hierin staat hoe we de zorg voor mensen met deze aandoeningen verder kunnen verbeteren.

Resultaten bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst presenteerden 3 afgevaardigden de stand van zaken op verbeteracties waarbij hun wetenschappelijke vereniging regiehouder is. De verbeteracties zijn niet in beton gegoten. Door te overleggen over de stand van zaken kunnen deze eventueel worden aangevuld of aangepast.

Het vervolg

De eerstvolgende voortgangsrapportage staat gepland voor het eind van 2023. De volgende voortgangsbijeenkomst willen we plannen in het eerste kwartaal van 2024, tenzij partijen aangeven dat ze dat eerder willen.