Zinnige Zorg - Verbetersignalement Diepe veneuze trombose en longembolie

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland vastgesteld dat het zorgtraject voor mensen met diepe veneuze trombose en longembolie goed is, maar dat er op enkele vlakken verbeteringen wenselijk zijn. Deze zijn te realiseren door richtlijnen beter te ontwikkelen, richtlijnen beter te volgen en de voorwaarden daarvoor te verbeteren. Samen met de betrokken partijen hebben we afspraken gemaakt om de zorg voor patiënten nog beter te maken. Deze afspraken staan in het Verbetersignalement Diepe veneuze trombose en longembolie.

Verbeterafspraken zorgtraject diepe veneuze trombose en longembolie

De zorg voor mensen met diepe veneuze trombose en longembolie kan passender worden gemaakt door: 

  • onnodige verwijzing bij verdenking op longembolie te voorkomen;
  • patiënten met een longembolie op de juiste plek te behandelen;
  • gerichtere keuzes te maken over acute compressietherapie;
  • de controle te verbeteren van patiënten tijdens behandeling met antistollingsmedicatie;
  • de behandelduur van compressietherapie beter af te stemmen op de patiënt;
  • afspraken te maken over diagnose van restklachten na een longembolie;
  • de patiëntenvoorlichting te verbeteren over het wel of niet voortzetten van de behandeling.

Verwachte resultaten

De verbeterafspraken uit het verbetersignalement leiden tot: 

  • meer passende zorg voor de patiënt, onder andere door behandelingen beter op maat te maken; 
  • een besparing van ongeveer € 3,1 miljoen aan zorgkosten per jaar.
Deze afbeelding brengt de belangrijkste waarnemingen uit het Verbetersignalement Diepe veneuze trombose en longembolie in beeld.

Beeld: Zorginstituut Nederland

De volgende stap: implementatiefase

In de implementatiefase worden de verbeterafspraken gerealiseerd. De betrokken partijen in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. De afspraken die zij hierover met het Zorginstituut hebben gemaakt staan in het verbetersignalement. Partijen stellen hierbij een regiehouder aan. Het Zorginstituut zal jaarlijks samen met de partijen nagaan of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en verslag uitbrengen aan de minister voor Medische Zorg.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, is de naam Zinnige Zorg eind 2023 veranderd naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’. De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht.