Zinnige Zorg - Verslag laatste bijeenkomst implementatiefase Baarmoederhalsafwijking CIN

Op 1 december 2022 vond de laatste stakeholderbijeenkomst plaats over de implementatie van verbetermogelijkheden in het zorgtraject voor vrouwen met de baarmoederhalsafwijking CIN. Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten van de bijeenkomst

In de implementatiefase zijn de betrokken partijen aan de slag gegaan met het uitvoeren van de verbetermogelijkheden uit het Zinnige Zorg - Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN. In deze bijeenkomst hebben we met hen gesproken over de bereikte doelen en een inventarisatie gemaakt van de knelpunten en mogelijke oplossingen. Het betreft de volgende verbetermogelijkheden:

  • alleen behandelen als het nodig is;
  • implementatie dataset colposcopie;
  • streefwaarden/spiegelinformatie;
  • vervolgtraject: zorg verplaatsen naar de eerste lijn;
  • informatievoorziening/Samen beslissen.

Hiermee is de implementatiefase van dit Zinnige Zorg-traject afgerond. Hierna start de evaluatiefase.

Het vervolg

In maart 2023 starten we officieel met de evaluatiefase. Het Zorginstituut zal de verbeteracties blijven monitoren door met partijen over de voortgang in gesprek te zijn en zal de implementatie evalueren.