Zinnige Zorg - Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor vrouwen met de baarmoederhalsafwijking cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN). De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staat in het ‘Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN’.

Verbeterpunten en verwachte resultaten in de zorg rond CIN

De zorg voor vrouwen met CIN kan worden verbeterd door:

  • vrouwen alleen te behandelen als het echt nodig is;
  • de zorg in het vervolgtraject overal hetzelfde te maken;
  • vrouwen beter te informeren, zodat zij samen met de behandelaar het beste passende zorgtraject kunnen kiezen.
Infographic Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN)

De volgende stap: implementatiefase

In de implementatiefase worden de verbeterafspraken gerealiseerd. De betrokken partijen in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. De afspraken die zij hierover met het Zorginstituut hebben gemaakt staan in het verbetersignalement. Het Zorginstituut zal jaarlijks samen met de partijen nagaan of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en verslag uitbrengen aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Zinnige Zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiënt en de zorg die deze nodig heeft, staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiënten verbeteren en onnodige kosten vermijden. Een Zinnige Zorg-traject bestaat uit 4 fasen: de screeningsfase, de verdiepingsfase, de implementatiefase en de evaluatiefase.