Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over pralsetinib (Gavreto®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over pralsetinib (Gavreto®). Dit medicijn kan worden gebruikt bij de behandeling van bepaalde patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Longkanker is de aanwezigheid van een kwaadaardig gezwel in de longen. Globaal is longkanker onder te verdelen in 2 vormen: kleincellig en niet-kleincellig. Dit onderwerp is voor het eerst besproken in de WAR-vergadering van 15 augustus 2022. De tweede bespreking vond plaats op 10 oktober 2022.