Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over odevixibat (Bylvay®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over odevixibat (Bylvay®). Dit medicijn kan worden gebruikt bij de behandeling van progressieve familiaire intrahepatische cholestase (PFIC). Dit is de medische term voor een zeldzame aandoening waarbij het transport van galzouten van levercel naar galwegen verstoord is. Daardoor stapelen galzouten zich op in levercellen. Dit kan leiden tot leverbeschadigingen. Dit onderwerp is voor het eerst besproken in de WAR-vergadering van 10 oktober 2022.