Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst implementatiefase Bekkenbodemklachten

Op 4 oktober 2022 vond de vervolgbijeenkomst plaats van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-traject 'Bekkenbodemklachten'. 

Resultaten bijeenkomst

In deze bijeenkomst informeerden partijen waar ze nu staan met de implementatie van de verbeterafspraken uit het 'Verbetersignalement Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten'. Ook is gekeken naar de knelpunten en mogelijke acties. Bij de diverse beroepsgroepen lopen verschillende trajecten voor verbetering van de bekkenbodemzorg.

Het vervolg

Het Zorginstituut zal de verbeteracties blijven monitoren door met partijen over de voortgang in gesprek te zijn. Volgend jaar volgt weer een verslag.