Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over pegcetacoplan (Aspaveli®)

Verslag van de vergaderingen van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over pegcetacoplan (Aspaveli®). Pegcetacoplan kan worden toegepast bij de behandeling van bepaalde patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH). Dit onderwerp is besproken in de WAR-vergaderingen van 14 februari 2022 en 11 juli 2022.