Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over cannabidiol (Epidyolex®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over cannabidiol (Epidyolex®). Cannabidiol kan worden toegepast bij de behandeling van twee ernstige epileptische aandoeningen. Dit onderwerp is besproken in de WAR-vergaderingen van 22 november 2021 en 11 april 2022.