Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over mexiletine (Namuscla®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over mexiletine (Namuscla®) bij de symptomatische behandeling van myotonie bij volwassen patiënten met non-dystrofische myotone aandoeningen. Dit onderwerp is voor het eerst besproken in de WAR-vergadering van 21 september 2020. De tweede bespreking over dit onderwerp vond plaats op 23 november 2020.