Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst implementatiefase Baarmoederhalsafwijking CIN

Op 1 oktober 2020 vond de vervolgbijeenkomst plaats van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-project 'Baarmoederhalsafwijking CIN'. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Doel van de bijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst was om met alle betrokken partijen de voortgang te bekijken van het realiseren van de afspraken uit het ‘Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN’ (september 2019). Hierin staat hoe we de zorg voor vrouwen met deze aandoening verder kunnen verbeteren.

Resultaten bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst presenteerden de partijen voor de volgende verbeteronderwerpen wat ze tot nu toe hebben gedaan, waar ze mee bezig zijn en deels wat ze nog moeten doen:

  • colposcopiedata uniformeren en vastleggen;
  • Samen beslissen en patiënteninformatie;
  • richtlijnontwikkeling en -implementatie en spiegelinformatie;
  • de juiste zorg op de juiste plek, nacontroles naar de eerste lijn.

Ook werd formeel het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik  (ZE&GG) geïntroduceerd.