Verslag werksessie 'Ambitie' op 6 juli 2020

Een belangrijke voorwaarde om het project Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen (ROR DGM) te laten slagen is om elkaar (fysiek) te ontmoeten en in gesprek te gaan. Daarom organiseert het Zorginstituut werksessies waar we partijen uitdagen met de diverse vraagstukken die eerder zijn opgehaald. Van de werksessie 'Ambitie' op 6 juli 2020 is bijgaand verslag gemaakt.