Verslag bijeenkomst Regie op registers voor dure geneesmiddelen 27 november 2019

Op 27 november 2019 organiseerde het Zorginstituut de bijeenkomst ‘Regie op Registers voor dure geneesmiddelen’, met als thema goede zorg, sneller beschikbaar. Circa 150 belangstellenden vanuit de gezondheidszorg, patiënten, wetenschap, overheid, en farmaceutische industrie gingen in gesprek over wat nodig is om samen tot een eenduidige wijze van patiëntenregistraties te komen voor het monitoren van dure geneesmiddelen. 

De aanwezigen waren het erover eens dat de huidige registraties beter kunnen. Waarbij één ding vooral duidelijk is: Er is al veel informatie voorhanden, het is vooral de vraag hoe je dit aan elkaar kunt knopen. Vanuit de verschillende thema’s ‘Governance en financiering’, ‘Effectiviteit en kosteneffectiviteit’ en ‘Informatievoorziening en uitwisseling’ zijn tijdens de bijeenkomst goede discussies gevoerd. Dit is waardevolle input voor de vervolgstappen voor het project. De belangrijkste input van de sprekers en het gevoerde gesprek zijn samengevat in een verslag.

Meer weten over dit project? Lees de informatie op de pagina 'Regie op registers voor dure geneesmiddelen'.