Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over esketamine (Spravato®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over esketamine neusspray (Spravato®) voor de behandeling van depressie bij mensen voor wie andere behandelingen niet helpen. Dit onderwerp is 2 keer besproken in de WAR, namelijk in de vergaderingen van 23 maart 2020 en 22 juni 2020.