Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst implementatiefase Baarmoederhalsafwijking CIN

Op 12 december 2019 vond de startbijeenkomst plaats van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-project 'Baarmoederhalsafwijking CIN'. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Doel van de bijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst was om met alle betrokken partijen een start te maken het realiseren van de afspraken uit het 'Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN' (september 2019). Hierin staat hoe we de zorg voor vrouwen met deze aandoening verder kunnen verbeteren.

Resultaten bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst hebben we de uitvoering van de verbeterafspraken en hiervoor benodigde acties met de betrokken partijen afgestemd. Ook hebben we de rollen van partijen en regiehouders nader benoemd. In de implementatiefase worden de verbeterafspraken gerealiseerd. De betrokken partijen in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. Het Zorginstituut heeft in deze fase een faciliterende rol.

Het vervolg

Tot en met september 2020 werkt elke werkgroep een plan van aanpak uit. Hierin staat hoe de verbeterafspraken ge√Įmplementeerd en gerealiseerd kunnen worden. Hierna organiseert het Zorginstituut een bijeenkomst om samen de mogelijk behaalde successen te bespreken.