Zinnige Zorg - Verslag werkbijeenkomst Baarmoederhalsafwijkingen

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor vrouwen met baarmoederhalsafwijkingen. Tijdens de werkbijeenkomst op 6 december 2018 zijn we nader ingegaan op:

  1. mogelijke overbehandeling laaggradige afwijkingen;
  2. see and treat (diagnose en behandeling in hetzelfde consult).

Verdiepingsfase Baarmoederhalsafwijkingen

Het onderzoek naar baarmoederhalsafwijkingen is de 2e fase van het project 'Zinnige Zorg - Geboortezorg en Zorg bij gynaecologische aandoeningen'. Aan de hand van de thema’s die binnen het zorgtraject zijn benoemd zijn onderzoeksvragen opgesteld. Hiermee kan het Zorginstituut doelgericht onderzoek (laten) doen naar onderdelen van het zorgtraject waar de zorg zinniger kan. De onderwerpen voor verdieping zijn:

  • mogelijke overbehandeling van laaggradige afwijkingen;
  • behandelvariatie bij laaggradige afwijkingen;
  • see and treat (diagnose en behandeling in hetzelfde consult;
  • het vervolgtraject;
  • de risicofactor roken;
  • patiëntervaringen met betrekking tot de patiëntinformatievoorziening en Samen Beslissen.

Het onderzoek naar het laatste onderwerp zal doorlopen in de volgende fase, de implementatiefase.