Standpunt - Nieuwe techniek voor levertransplantatie kan worden vergoed uit basispakket

Normotherme regionale perfusie (NRP) is een nieuwe techniek om buikorganen te behouden en testen voor transplantatie. Dit standpunt gaat specifiek over levertransplantatie na een hartstilstand. De conclusie van Zorginstituut Nederland is dat dit effectieve zorg is. Daarmee kan NRP bij levertransplantatie na een hartstilstand worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Korte uitleg over NRP

Bij NRP wordt een orgaandonor die aan een hartstilstand overlijdt na 5 minuten aangesloten op een machine. Zo doorstromen de buikorganen (lever, alvleesklier, nieren) niet buiten maar ín de donor met bloed. Daarmee kan NRP mogelijke schade aan de donorlever beperken. Ook kan NRP testen of de donorlever geschikt is voor transplantatie. Er is op dit moment een tekort aan organen voor transplantatie. Met NRP kunnen meer donorlevers beschikbaar komen. Ook verbeteren de uitkomsten na de transplantatie: er komen meer donorlevers direct op gang na de transplantatie en er zijn minder galwegcomplicaties.

Aanleiding standpunt NRP bij levertransplantatie

In 2018 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een projectiesubsidie verleend om NRP toe te passen en te evalueren bij donatie na hartstilstand (donation after circulatory death, DCD). Tot 2022 was static cold storage (SCS) de standaardtechniek. Daarbij worden de organen op ijs bewaard. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het Zorginstituut onderzocht of effectiviteit van NRP bij orgaantransplantatie voldoende is aangetoond.

Samenvatting van het standpunt

Het Zorginstituut concludeert dat NRP bij levertransplantaties na hartstilstand een effectieve techniek is in vergelijking met SCS. Onze conclusie is dat NRP bij levertransplantaties na hartstilstand voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en tot het basispakket behoort.

Advies Zorginstituut voor aanvullend onderzoek

Om inzicht te verkrijgen in de best passende zorg bij DCD-levertransplantatie adviseert het Zorginstituut aan de waarnemend minister van VWS om aanvullend onderzoek te doen. Het doel van dit onderzoek moet zijn om de effectiviteit van NRP en machineperfusie te vergelijken.

Gevolgde procedure

Alleen zorg die écht werkt, mag deel uitmaken van het basispakket van de zorgverzekering. Dit is vastgelegd met de juridische term 'stand van de wetenschap en praktijk'. Vaak is goed duidelijk of zorg uit het basispakket kan worden vergoed, maar niet altijd. In zulke gevallen kan het Zorginstituut zelf beoordelen of die zorg in aanmerking komt voor vergoeding. Zo'n beoordeling noemen we een duiding. De uitkomst van een duiding heet een standpunt.

Een standpunt van het Zorginstituut geeft direct duidelijkheid. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beslist hier verder niet meer over.

Lees meer informatie over de procedure bij een standpunt op de pagina 'Verduidelijking van het basispakket - standpunten'.

Meer informatie of vragen?

Hebt u vragen over dit standpunt? Dan kunt u deze per e-mail stellen aan Jacqueline Frankema via jfrankema@zinl.nl.