Standpunt - Antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem kan niet worden vergoed uit het basispakket

Verbandkleding met antibacteriële toevoeging van zilver of chitosan wordt gebruikt bij patiënten met matig tot ernstig constitutioneel eczeem (CE). De conclusie van Zorginstituut Nederland is dat dit geen effectieve zorg is voor patiënten. Daarmee kan de behandeling niet worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit standpunt geldt vanaf 24 oktober 2023.

Aanleiding standpunt antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem

Dit standpunt is een actualisatie van het standpunt uit 2015. Het Zorginstituut concludeerde in 2015 dat toepassing van verbandkleding met een antibacteriële toevoeging van zilver, AEM 5772/5 of chitosan bij patiënten met matig tot ernstig CE niet voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en de praktijk’. Dit betekende dat deze antibacteriële verbandkleding niet vergoed kon worden uit het basispakket.

Vanaf 1 oktober 2019 is de behandeling voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. Dit betekent dat de behandeling werd vergoed onder de voorwaarde dat verzekerden deelnamen aan een onderzoek. Dit onderzoek was de Anti-Bacterial Clothing study (ABC-studie).

Samenvatting van het standpunt

Voor dit standpunt onderzochten we de resultaten van de ABC-studie en hebben die vergeleken die met recente wetenschappelijke studies en richtlijnen. De ABC-studie liet zien dat antibacteriële verbandkleding met zilver of chitosan gedurende 12 maanden geen bewezen meerwaarde heeft voor patiënten met matig tot ernstig CE. De ernst van het eczeem nam niet meer of sneller af dan bij verbandkleding zonder antibacteriële toevoeging.

Onze conclusie is dat verbandkleding met een antibacteriële toevoeging van zilver of chitosan voor patiënten met matig tot ernstig CE niet voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en niet tot het basispakket van de zorgverzekering behoort. Het standpunt geldt vanaf 24 oktober 2023.

Gevolgde procedure

Alleen zorg die écht werkt, mag deel uitmaken van het basispakket van de zorgverzekering. Dit is vastgelegd met de juridische term 'stand van de wetenschap en praktijk'. Vaak is goed duidelijk of zorg uit het basispakket kan worden vergoed, maar niet altijd. In zulke gevallen kan het Zorginstituut zelf beoordelen of die zorg in aanmerking komt voor vergoeding. Zo'n beoordeling noemen we een duiding. De uitkomst van een duiding heet een standpunt.

Het Zorginstituut heeft bij een standpunt een wettelijke bevoegdheid. Dit betekent dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) er verder niet meer over beslist.

Lees meer informatie over de procedure bij een standpunt op de pagina 'Verduidelijking van het basispakket - standpunten'.

Meer informatie of vragen?

Hebt u vragen over dit standpunt? Dan kunt u deze per e-mail stellen aan Pierre van Grunsven via pgrunsven@zinl.nl.