Standpunt antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem

In het standpunt ‘Antibacteriële verbandmiddelen bij constitutioneel eczeem’ uit 2015, concludeert Zorginstituut Nederland dat de toepassing van verbandkleding met zilver, AEM 5772/5 of chitosan bij matig tot ernstig constitutioneel eczeem niet voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Dit betekent dat deze antibacteriële verbandkleding niet vergoed wordt uit het basispakket.

Evaluatie

Het Zorginstituut zal de komende 5 jaar nagaan wat de gevolgen van het standpunt zijn voor het volume en de uitgaven van de verbandkleding in het algemeen en antibacteriële verbandkleding in het bijzonder. Daarnaast zal het Zorginstituut nagaan wat de gevolgen zijn voor het gebruik van corticosteroïdzalven en/of het aantal ziekenhuisopnames en/of de duur daarvan, in verband met constitutioneel eczeem.