Standpunt neuromodulatie bij chronische pijn

Is neuromodulatie voldoende effectief om uit het basispakket vergoed te worden? Dit heeft Zorginstituut Nederland onderzocht voor aandoeningen die gepaard gaan met chronische pijn. In dit standpunt concluderen we, dat neuromodulatie voor een aantal aandoeningen onder de basisverzekering valt en voor een aantal niet. Voor patiënten met chronische pijn die al met neuromodulatie zijn behandeld en geen verzekerde indicatie hebben, is een overgangsregeling opgesteld. Dit standpunt is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de betrokken artsen, patiëntenverenigingen en Zorgverzekeraars Nederland. De ingangsdatum van dit standpunt is 12 november 2019.

Addendum 2 september 2020: Op pagina 264 van het standpunt is een kleine wijziging doorgevoerd in tabel 3.

Neuromodulatie

Bij neuromodulatie krijgt de patiënt operatief een klein apparaat in het lichaam geïmplanteerd. Dit moet pijnprikkels tegenhouden.

Aandoeningen waarbij neuromodulatie wordt vergoed

Neuromodulatie via Spinal Cord Stimulation (SCS) of Dorsal Root Ganglion Stimulation (DRGS) wordt vergoed voor de volgende aandoeningen:

 1. failed back surgery syndroom (FBSS) met aanhoudende radiculaire (uitstralende) beenpijn na een rugoperatie (SCS).
 2. failed neck surgery syndroom (FNSS) met  aanhoudende radiculaire (uitstralende) armpijn na een nekoperatie(SCS);
 3. complex regionaal pijnsyndroom (CRPS, verstoring van weefsel na een ongeluk of operatie) met voet- of beenpijn (SCS en DRGS);
 4. complex regionaal pijnsyndroom anders dan onder 3 (SCS);
 5. pijnlijke diabetische neuropathie (PDN, zenuwpijn door suikerziekte) en dunnevezelneuropathie (ziekte waarbij dunne zenuwvezels zijn aangedaan, SCS).

Voor deze aandoeningen geldt, dat neuromodulatie uit het basispakket wordt vergoed als het protocol is gevolgd voor de indicatiestelling en de behandeling. Dat betekent dat het om volwassen patiënten gaat, bij wie onder andere:

 • sprake is van ernstige pijn;
 • de proefbehandeling positief is; en
 • de indicatiestelling plaatsvindt in multidisciplinair teamverband.

Aandoeningen waarbij neuromodulatie niet wordt vergoed

Neuromodulatie wordt niet vergoed voor de volgende aandoeningen:

 1. postherpetische neuralgie (aanhoudende zenuwpijn tijdens of na gordelroos);
 2. neuropathische pijn door letsel (bijvoorbeeld pijn in het knooppunt van zenuwen boven het sleutelbeen);
 3. refractaire angina pectoris (AP, zwaar gevoel of pijn op de borst door onvoldoende bloedtoevoer naar de hartspier);
 4. perifeer arterieel vaatlijden (PAV)/ischemische pijn (pijn door een verminderde bloedvoorziening naar de benen, ook wel etalagebenen genoemd).

Overgangsregeling

Er is een overgangsregeling voor patiënten met chronische pijn die al met neuromodulatie zijn behandeld en geen verzekerde indicatie hebben. Patiënten die op de ingangsdatum van dit standpunt al een neuromodulatie-systeem hebben, behouden dat systeem en krijgen de (vervolg)kosten vergoed van hun zorgverzekeraar Dat geldt zolang zij een positief effect van het systeem ervaren. In het standpunt is de overgangsregeling uitgewerkt.

Eerdere standpunten vervallen

Met dit huidige standpunt komen 2 eerdere standpunten uit 2007 te vervallen. Dit zijn:

Voor de patiëntgroepen die in deze 2 standpunten zijn benoemd, geldt vanaf nu het vergoedingsregime volgens het huidige standpunt.

Addendum 2 september 2020: Op pagina 264 van het standpunt is een kleine wijziging doorgevoerd in tabel 3.