Zinnige Zorg - Analyse gebruik biologicals en JAK-remmers bij reumatoïde artritis

Zorginstituut Nederland heeft diverse analyses uitgevoerd in het kader van het Zinnige Zorg-project ‘Reumatoïde artritis’. Dit rapport bevat de resultaten.

Doel onderzoek

 • Inzicht krijgen in het gebruik van biological DMARDs (bDMARDs), biosimilars (bsDMARDs) en targeted synthetic DMARDs (tsDMARDs).
 • Inzicht krijgen in het gebruik van single-source geneesmiddelen (geen biosimilar beschikbaar) en multi-source geneesmiddelen (voor deze geneesmiddelen zijn biosimilars beschikbaar).

Resultaten onderzoek

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

 • De totale kosten van de b/bs/tsDMARDs zijn in 5 jaar gedaald van € 177 mln naar € 96 mln.
 • De totale kosten van de b/bs/tsDMARDs zijn in 2021 45% lager dan in 2017.
 • Het aantal mensen met RA dat b/bs/tsDMARDs gebruikt neemt in die periode toe van 22.000 naar 27.000.
 • Gemiddeld 85% van de mensen met RA die starten met een bDMARD, bsDMARD of tsDMARD start met een multi-source middel.
 • Gemiddeld 15% van de mensen die starten met een bDMARD, bsDMARD of tsDMARD start met een single-source middel.
 • Van de 15% single-source starters gebruikt 6% een JAK-remmer en is 2% te verklaren door certoluzimab pegol vanwege een zwangerschapswens. De 7% die overblijft, is onverklaard.

Verdiepingsfase Zinnige Zorg voor mensen met RA

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met RA. De uitkomsten van het verdiepingsonderzoek en de daaruit resulterende verbetermogelijkheden van het zorgtraject worden vastgelegd in een verbetersignalement. De volgende onderzoeken maken deel uit van dit Zinnige Zorg-traject:

 1. Praktijkuitvoering van onderdelen van het zorgtraject voor patiënten met RA - St. Maartenskliniek en IQ Healthcare.
 2. Huisartsenzorg aan patiënten met reumatoïde artritis - Nivel.
 3. Declaratiedata-onderzoek naar zorggebruik van RA-patiënten in de tweede lijn - Zorginstituut Nederland.