Zinnige Zorg - Verbetersignalement Reumatoïde artritis

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met reumatoïde artritis (RA). De afspraken om deze verbeteringen uit te voeren staan in het ‘Verbetersignalement Reumatoïde artritis’.

Verbeterafspraken zorgtraject RA

Over de volgende onderwerpen zijn verbeterafspraken gemaakt.

Bij diagnose:

 • Doe geen onnodig bloedonderzoek (reumaserologie) bij de huisarts.
 • Verbeter in de richtlijn de aanbevelingen over röntgenfoto’s van de handen en voeten.

Bij behandeling:

 • Herzie de aanbevelingen over biologicals en JAK-remmers.

Ter preventie:

 • Verbeter cardiovasculair risicomanagement bij RA. Dit zijn controles op het risico op hart- en vaatziekten.
 • Geef mensen met RA eenduidige adviezen over pneumokokkenvaccinatie.
 • Geef eenduidige patiënteninformatie over bescherming tegen infectieziekten.

Verwachte resultaten voor mensen met RA

Naar verwachting leiden de verbeterafspraken tot de volgende verbeteringen voor mensen met RA:

 • Sneller passende zorg als de huisarts geen reumaserologie aanvraagt en de patiënt verwijst naar de reumatoloog bij het vermoeden van RA.
 • Door duidelijke aanbevelingen over röntgenfoto’s minder blootstelling aan röntgenstraling en bevorderen van gelijke RA-zorg overal in Nederland.
 • Minder kans op switchen tussen medicijnen door vanaf de start van de behandeling rekening te houden met de prijs.
 • Minder bijwerkingen en negatieve gevolgen door aangescherpte aanbevelingen voor JAK-remmers.
 • Door verbeterde screening op het risico op hart- en vaatziekten tijdig preventieve maatregelen om erger te voorkomen.
 • Maximale bescherming tegen pneumokokkenziekte als zorgverleners duidelijke afspraken hebben over vaccinatie en die nakomen.
Deze afbeelding toont de belangrijkste waarnemingen uit het Verbetersignalement Reumatoïde artritis.

Beeld: Zorginstituut Nederland

De volgende stap: implementatiefase

In de implementatiefase worden de verbeterafspraken uitgevoerd. De betrokken partijen in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. De afspraken die zij hierover met het Zorginstituut hebben gemaakt staan in het verbetersignalement. Het Zorginstituut zal elk jaar samen met de partijen nagaan of de afgesproken acties zijn uitgevoerd. Hierover doen we verslag aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht. Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, verandert de naam van Zinnige Zorg naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’.