Rapport - Evaluatie Passende zorg verbetertraject Baarmoederhalsafwijking CIN

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland onderzocht waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor vrouwen met de baarmoederhalsafwijking CIN. Deze evaluatie laat zien in hoeverre partijen erin zijn geslaagd om verbeteringen uit te voeren. En welke bijdrage dat levert aan passende zorg. Dit is deel 1 van de evaluatie. Deel 2 volgt in 2025.

Aanleiding: afspraken verbetersignalement

In het ‘Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN’ heeft het Zorginstituut samen met patiënten, zorgverleners en andere betrokken partijen in beeld gebracht welke verbeteringen in de zorg noodzakelijk zijn. Ook zijn verbeterafspraken gemaakt. De betrokken partijen zijn aan de slag gegaan met het uitvoeren van deze afspraken.

Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN

Samenvatting: meeste verbeterafspraken zijn uitgevoerd

Het Zorginstituut heeft het uitvoeren van de verbeterafspraken ondersteund en gevolgd. In dit eerste deel van de evaluatie kijken we naar de implementatie. We laten zien welke verbeteringen partijen in de praktijk hebben doorgevoerd. De betrokken partijen zijn vooral patiëntenorganisaties, zorgprofessionals en zorgaanbieders. De verbeterafspraken gingen over het:

  • beter volgen van de behandeladviezen uit de richtlijn;
  • vervolg van de behandeling overal hetzelfde maken;
  • gelijktrekken van de patiënteninformatie voor Samen beslissen.

De belangrijkste conclusie is dat de meeste verbeterafspraken zijn uitgevoerd. Daarmee leveren partijen een belangrijke bijdrage aan de beweging naar passende zorg.

Vervolgstappen op weg naar passende zorg bij CIN

In 2025 voeren wij deel 2 van de evaluatie uit. Daarin onderzoeken we met name het effect van de verbeterafspraken op de zorg voor vrouwen met baarmoederhalsafwijking CIN. Ook kijken we naar de financiële gevolgen daarvan.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht. Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, verandert de naam van Zinnige Zorg naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’.