Zinnige Zorg - Verbetersignalement Urineweginfecties

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor patiënten met een urineweginfectie. De verbetermogelijkheden en acties om deze te realiseren staan in het ‘Verbetersignalement Urineweginfecties’.

Infectieziekten

Dit verbetersignalement is 1 van de 3 verbetersignalementen over infectieziekten: middenoorontsteking bij kinderen, onderste luchtweginfecties en urineweginfecties. De verbetermogelijkheden van deze rapporten omvatten 3 gezamenlijke thema’s:

 1. Gepaste inzet van antibiotica.
 2. Samen beslissen en patiënteninformatie.
 3. Passende diagnostiek en behandeling (met uitzondering van antibiotische behandeling, zie thema 1).

Verbeterpunten en verwachte resultaten in de zorg rond urineweginfecties

Met de patiënten en zorgverleners zijn verbetermogelijkheden vastgesteld. De betrokken partijen ondersteunen de verbetermogelijkheden en willen een bijdrage leveren aan de verdere uitvoering ervan. Het gaat om de volgende onderwerpen:

 • laat gezonde, niet-zwangere vrouwen met een blaasontsteking vaker met hun arts samen beslissen over de behandeling;
 • zet vaker een urinekweek in bij mensen met een urineweginfectie en een verhoogd risico op een gecompliceerd beloop of tekenen van weefselinvasie;
 • schrijf minder vaak langer dan 12 maanden antibiotica voor om nieuwe urineweginfecties te voorkomen;
 • doe minder vaak een kijkonderzoek van de blaas of een echografie van de urinewegen.

Wat gaan patiënten van de verbeteracties merken?

De verbeterafspraken uit het verbetersignalement leiden voor patiënten tot:

 • een grotere betrokkenheid bij de behandeling en betere informatie daarover;
 • sneller herstel;
 • minder bijwerkingen en complicaties
 • lagere kans op resistentie door minder inzet van antibiotica;
 • geen onnodig diagnostisch onderzoek.
Deze afbeelding brengt de belangrijkste waarnemingen uit het Verbetersignalement Urineweginfecties in beeld.

Beeld: Zorginstituut Nederland

De volgende stap: implementatiefase

De implementatie van de verbetermogelijkheden op het gebeid van de zorg voor mensen met urineweginfecties zal waar mogelijk gezamenlijk worden uitgevoerd met de implementatie van de verbetermogelijkheden voor de zorg voor onderste luchtweginfecties bij volwassenen en middenoorontsteking bij kinderen. De uitvoering en implementatie van de verbeteracties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in de zorg. Zij steunen de verbetermogelijkheden en willen hieraan een bijdrage leveren. Het Zorginstituut zal waar nodig en op verzoek van partijen de implementatie ondersteunen. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten om partijen samen te brengen.

Voor informatie

Contactpersoon: Marciano Ferrier (projectleider implementatie Infectieziekten)
E-mail: mferrier@zinl.nl

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiënt en de zorg die deze nodig heeft, staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiënten verbeteren en onnodige kosten vermijden. De Zinnige Zorg-methodiek wordt op dit moment verder ontwikkeld door het Zorginstituut. In nauwe samenwerking met diverse partners binnen de overheid en de zorg wordt nu inhoud en vorm gegeven aan de methodiek voor Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-onderzoeken vinden doorgang in het kader van Passende zorg. Het Zorginstituut blijft tijdens de implementatie de verbetermogelijkheden monitoren die zijn vastgelegd in het verbetersignalement.