Zinnige Zorg - Urinekweek bij patiënten met een urineweginfectie

Binnen de onderzoekswerkplaats ‘Routine zorgdata voor passende zorg’, een samenwerking tussen het Nivel en Zorginstituut Nederland, zijn analyses gedaan van gekoppelde gegevens uit huisartsendossiers en declaraties van zorgverzekeraars. Dit onderzoek vond plaats om na te gaan hoe vaak een urinekweek wordt uitgevoerd, bij patiënten met een urineweginfectie en een verhoogd risico op een gecompliceerd beloop of tekenen van weefselinvasie. Het blijkt dat bij ongeveer de helft van deze patiënten geen urinekweek werd ingezet. Dit terwijl de richtlijn aanbeveelt altijd een urinekweek in te zetten bij patiënten die tot een risicogroep behoren of waarbij tekenen van weefselinvasie aanwezig zijn. Een urinekweek wordt uitgevoerd om de verwekker te identificeren en de gevoeligheid voor antibiotica te bepalen. Op basis van deze informatie kan de juiste behandeling worden gekozen. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in de verdiepingsfase ‘Urineweginfecties’, een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

Verdiepingsfase Zinnige Zorg Urineweginfecties

Dit rapport beschrijft alleen de resultaten van de analyses binnen de onderzoekswerkplaats. Hierin komt niet het volledige zorgtraject voor met een urineweginfectie aan bod. De overige onderdelen van het zorgtraject en bijbehorende analyses staan in het 'Verbetersignalement Urineweginfecties'. Daarin staan de afspraken om deze verbeteringen te realiseren en worden de resultaten geduid.