Zinnige Zorg - Cochrane rapport: minimale dataset Colposcopie

In opdracht van het Zorginstituut heeft Cochrane Nederland literatuuronderzoek gedaan naar de indicatoren die minimaal vastgelegd zouden moeten worden in een mogelijk landelijk register voor colposcopie. Een colposcopie is een kijkonderzoek van de baarmoedermond dat een rol speelt in de beslissing om te behandelen, verder onderzoek te doen, of af te wachten bij vrouwen met een baarmoederhalsafwijking. De aanleiding voor dit onderzoek komt voort uit het ‘Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN’ uit 2019. Eén van de doelen uit dit verbetersignalement is het verminderen van het aantal onnodige behandelingen bij vrouwen met lichte tot matig ernstige afwijkingen.

Resultaten onderzoek

De onderzoekers concluderen dat een normale colposcopische impressie in veruit de meeste gevallen de afwezigheid van een ernstige baarmoederhalsafwijking CIN uitsluit. Een andere conclusie van dit onderzoek is dat er een gebrek is aan standaarden in de rapportage van uitslagen van de colposcopie. De betrokken partijen concluderen hieruit dat in een nog in te richten landelijk register minimaal de colposcopische impressie vastgelegd moet worden. De partijen hebben een voorstel gedaan hoe de rapportage kan worden gestandaardiseerd.

Onderdeel van haalbaarheidsstudie

De conclusies van dit rapport zijn al besproken met betrokken partijen. De uitkomsten van dit literatuuronderzoek zijn onderdeel van een haalbaarheidsstudie. Resultaten van deze studie zullen zodra zij bekend zijn ook op de website worden gedeeld.