Resultaten tweede tussenevaluatie van het gebruik van Trimbow® en Trelegy Ellipta® bij COPD

In 2017 en in 2018 heeft het Zorginstituut de GVS-adviezen over Trimbow® en Trelegy Ellipta® uitgebracht. Het Zorginstituut volgt het gebruik van Trimbow® en Trelegy Ellipta® bij COPD. De eerste evaluatie was in 2020. Dit is de het rapport van de tweede evaluatie in 2021.

Conclusie tweede tussenevaluatie

In de periode 2018-2020 is het aantal gebruikers van LABA + LAMA + ICS, afzonderlijk of als triple therapie, licht afgenomen. Het gebruik van Trimbow en Trelegy is weliswaar gestegen. Waarschijnlijk komt dit door een switch naar Trimbow en Trelegy van patiënten die ICS + LABA + LAMA gebruiken.

Er is niet onderzocht welke COPD-patiënten triple therapie voorgeschreven krijgen en hoe de switch in de praktijk wordt uitgevoerd. Omdat in de evaluatie niet is gekeken naar de indicaties voor het gebruik van ICS, kunnen we op basis van deze resultaten geen uitspraak doen over gepast gebruik.