GVS-advies Trelegy Ellipta® bij Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Het Zorginstituut adviseert om Trelegy Ellipta® op basis van technische redenen op te nemen op bijlage 1B van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Volwassen patiënten met matige tot ernstige COPD

Trelegy Ellipta® is geregistreerd voor de onderhoudsbehandeling van Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) bij volwassen patiënten met matige tot ernstige COPD die niet voldoende kunnen worden behandeld met een combinatie van een inhalatiecorticosteroïd en een langwerkend ß2-sympathicomimeticum (voor effecten op de symptoomcontrole).

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Opname in het GVS betekent dat geneesmiddelen vergoed worden uit het basispakket. Trelegy Ellipta® kan op bijlage 1B worden geplaatst.
Het GVS is een onderdeel van de Regeling zorgverzekering. Het GVS bevat lijsten met geneesmiddelen die vergoed worden uit het basispakket. De middelen in het GVS zijn geclusterd op bijlage 1A of staan apart op bijlage 1B. Op bijlage 1B staat de lijst met geneesmiddelen in het GVS die niet onderling vervangbaar zijn. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet.

Evaluatie van het gebruik van Trelegy Ellipta®

Het Zorginstituut zal het gebruik van Trelegy Ellipta® de komende jaren volgen en daarover rapporteren.