GVS-advies Trimbow® (aërosol combinatiepreparaat) voor bepaalde groep patiënten met COPD

Zorginstituut Nederland adviseert om Trimbow® op basis van technische redenen te plaatsen op bijlage 1B van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Aandoening waarvoor het middel geregistreerd is

Trimbow® is geregistreerd voor patiënten met COPD die niet voldoende kunnen worden behandeld met een combinatie van een inhalatiecorticosteroïd en een langwerkend β2-sympathicomimeticum (voor effecten op het onder controle krijgen van de symptomen en het voorkomen van exacerbaties).

Opname op bijlage 1B van het GVS

Een geneesmiddel komt voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het GVS is een onderdeel van de Regeling zorgverzekering. Het GVS bevat lijsten met geneesmiddelen, die een te verzekeren prestatie zijn in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De middelen die zijn opgenomen in het GVS zijn geclusterd op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering of staan apart op bijlage 1B.
Op bijlage 1B staat de lijst met geneesmiddelen in het GVS die niet onderling vervangbaar zijn. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet.

Evaluatie van het gebruik van Trimbow®

Het Zorginstituut zal het gebruik van Trimbow® de komende jaren volgen en daarover rapporteren.